Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Veľká noc

Veľká noc - Veľkonočné sviatky - Pascha je v kresťanstve najdôležitejší sviatok zasvätený vzkrieseniu Ježiša Krista a slávi sa prvú nedeľu po splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti. Veľkonočné obdobie je plné zvykov a obyčajov s prvkami predkresťanského pôvodu. Aj v ZSS Dotyk mali klienti veselú Veľkú noc. Klientom boli pripravené tradičné pokrmy, ktoré v nedeľu prišiel posvätiť otec duchovný. Na Veľkonočný pondelok panovala v zariadení výborná nálada, pán riaditeľ polial všetky klientky a neobišiel veru ani ženský personál.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login