Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Štatutár organizácie

 Štatutár

PhDr. Igor Magera, PhD.

Ňagov 60, 068 01 Medzilaborce,

mail: igor.magera@centrum.sk

t. č. 0911283491

Dátum narodenia: 14. 06. 1963


Vzdelanie:

III. Stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) 2009 VŠZ a SP sv.Alžbety, Bratislava.

Obhajoba rigoróznaj práce (PhDr.) 2005 VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava, Fakulta Z a SP sv. Alžbety Prešov.

Obhajoba diplomovej práce (Mgr), 2003 UK Bratislava Pedagogická fakulta, odbor: Špeciálna pedagogika.

Stredoškolské vzdelanie SPTŠ Medzilaborce 1982


Jazykové znalosti:

slovenský jazyk

ruský jazyk – pokročilý

anglický jazyk - základy


Počítačové znalosti:

Internet (e-mail, www) - pokročilý

Microsoft Excel –základy

Microsoft PowerPoint – pokročilý

Microsoft Word – expert


Odborná prax:

1982 - 1985 JRD Krásny Brod, JRD Palota
Profesia: zootechnik, agronóm, mechanizátor,
Riadiaca funkcia: podpredseda JRD Palota

1985 - 1995 SOUP Stropkov
Profesia: majster odbornej výchovy.

1995 – Špeciálna základná škola Medzilaborce
Profesia: vychovávateľ, od r. 2003 učiteľ – špeciálny pedagóg.

2005 – VŠZ a SP sv. Alţbety Bratislava
Profesia: Externý vysokoškolský pedagóg.

2012 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Medzilaborce
Riadiaca funkcia: riaditeľ


Vodičský preukaz:

skupina „C"


Vlastnosti a záujmy:

organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, komunikatívnosť, prijemné a asertívne vystupovanie, koncepčné schopnosti, odolnosť voči stresu, knihy, odborná literatúra, volejbal, hudba, verejné dianie v spoločnosti


Záznam v registri trestov nemám.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login