Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

História

Zariadenie, ktoré sa nachádza na ulici Ševčenkovej 681 v Medzilaborciach bolo účelovo zriadené a otvorené Okresným úradom v Medzilaborciach, ako Krízové stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby v septembri 2002.

Transformáciou 1. augusta 2003 nadobudlo zariadenie právnu subjektivitu a začalo fungovať ako Domov sociálnych služieb pre detí a zariadenie opatrovateľskej služby.

Prešovský samosprávny kraj transformoval zariadenie s účinnosťou od 1. júna 2005 na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s kapacitou 34 miest pre časť domov dôchodcov a 10 miest pre časť domov sociálnych služieb pre dospelých.

Prešovský samosprávny kraj 1.7.2014 zmenil druh sociálnej služby na špecializované zariadenie s počtom miest 30 a zmena počtu miest v domove sociálnych služieb z 34 na 14 prijímateľov.

Dňom 20.2.2015 zmena počtu miest v domove sociálnych služieb zo 14 na 10 prijímateľov. Zmena bola vykonaná na základe žiadosti, z dôvodu plnenia novej koncepcie rozvoja ZSS.

Kapacita zariadenia od 20.2.2015 je 40 miest, z toho domov sociálnych služieb 10 prijímateľov a špecializované  zariadenie 30 prijímateľov sociálnej služby.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login