Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Úcta k starším

Deti zo základnej umeleckej školy Alexandra Ljubimova v Medzilaborciach nezabudli ani tento raz na našich starkých a tak ich pri príležitosti mesiaca október, ktorý patrí seniorom prišli pozdraviť a dopriať im nezabudnuteľné okamihy z predstavenia s vedomím potešiť ich. Kultúrny program bol plný piesní, básni a ďakovaní starkým za všetko čo pre nás všetkých urobili. Za všetkých seniorov sa chceme poďakovať deťom, učiteľom ktorí s nimi pripravili tento krásny program a vedú ich k slovenským zvykom a tradíciám a ich pánu riaditeľovi, že ich v tom podporuje. Našim seniorom sme ešte zaželali veľa zdravia, radosti a, aby boli obklopení láskou, úctou a pozornosťou nás všetkých.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login