Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Predvianočné vystúpenie detí

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nebola ničím výnimočným ani u klientov ZSS Dotyk. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa deti zo ZŠ Komenského a ZŠ Duchnovičová predstavili na vianočnom vystúpení, ktoré sa konalo v našom zariadení.

Deti si pripravili pekný vianočný program, nechýbali krásne básničky a pesničky, ktoré doplnili tancom. Na tvárach našich klientov dokázali vyčariť veselé úsmevy, ale i slzy šťastia. Na záver boli deti obdarené búrlivým potleskom a sladkou odmenou.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login