Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Krídla túžby

Senior dom Svida sa 23. júna zhostil úlohy organizátora „Festivalu kultúrnych činnosti prijímateľov sociálnych služieb PSK“.

Regionálne kolo prehliadky tvorivosti zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja sa konalo v areáli múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SKANZEN). Programu sa zúčastnilo 13 zariadení sociálnych služieb z daného regiónu. Naše zariadenie sa predstavilo humornou scénkou pod názvom „Pomáda“. Skvelý výkon našich prijímateľov rozhýbal a zabavil všetkých prítomných divákov. Všetky účinkujúce zariadenia dostali diplomy a ceny za účasť na tomto podujatí. Záver podujatia patril grilovačke a voľnej zábave.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login