Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Humanitárny dar Spoločenstva cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní

Dňa 10. apríla 2013 Ľudia dobrej vôle z USA, humanitárni pracovníci GORDON A LYNN COOPER zo spoločenstva CIRKVI JEŽIŠA KRISTA SV. NESKORŠÍCH DNÍ, nášmu zariadeniu zakúpili materiálne vybavenie na činnostné terapie (muzikoterapiu. ergoterapiu, arteterapiu a pod.) v hodnote 2120 Eur, za čo im patrí veľká vďaka. Slávnostne nám odovzdali zakúpené dary, prostredníctvom ktorých chceme našim prijímateľom spestriť a spríjemniť ich aktívny a dôstojný život v našom zariadení.

Hostí sme úctivo privítali pekným kultúrnym programom, na ktorom sa podieľali folklórni speváci a laureáti Makovickej struny Roland Guba a Petra Čahojová, ktorých na akordeone doprevádzala Mgr. Zlatica Timčisková a detí z detských domovov z Medzilaboriec.

Chceme im za to veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

PhDr. Igor Magera, PhD.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login