Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Krídla túžby

Senior dom Svida sa 28. júna zhostil úlohy organizátora „Festivalu kultúrnych činnosti prijímateľov sociálnych služieb PSK“. Regionálne kolo prehliadky tvorivosti zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja sa konalo v areáli svidníckeho amfiteátru. Programu sa zúčastnilo 15 zariadení sociálnych služieb z daného regiónu. Naše zariadenie sa predstavilo pásmom spevu ľudových piesni. Za skvelý výkon si naši prijímatelia vyslúžili prvenstvo a postúpili na slávnostne odovzdávanie ocenia, ktoré sa bude konať v DJZ v Prešove na podujatí Koncert bez bariér Krídla túžby. Všetky účinkujúce zariadenia dostali diplomy a ceny za účasť na tomto podujatí. Záver podujatia patril grilovačke a voľnej zábave.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login